Vozlišče priložnosti za mlade.

S povezovanjem javnih ustanov, nevladnih organizacij in podjetij mladim ponujamo odskočno desko v prihodnost. V naše programe je vključenih že več kot 130 tisoč mladih v Sloveniji.

Odskoči z nami!

Razvijamo
potencial
mladih
Sodelujemo
s podjetji
Sodelujemo
z državo in
občinami
Smo stičišče
med sektorji
in posamezniki
Smo glas
odgovornosti
Razvijamo široko prepoznavne programe
Razvijamo
potencial
mladih
Sodelujemo
s podjetji
Sodelujemo
z državo in
občinami
Smo stičišče
med sektorji
in posamezniki
Smo glas
odgovornosti
Razvijamo široko prepoznavne programe
Razvijamo
potencial
mladih
Sodelujemo
s podjetji
Sodelujemo
z državo in
občinami
Smo stičišče
med sektorji in
posamezniki
Smo
glas
odgovornosti
Razvijamo
široko
prepoznavne
programe

Naši programi

SIA - Social Impact Award Slovenia

Social Impact Award

Organiziramo različne dogodke za ozaveščanje in usposabljanje o socialnem podjetništvu med mladimi.

Evropska mladinska kartica

Evropska mladinska kartica

Evropska mladinska kartica (EMK) je mednarodni program, ki mlade spodbuja k mobilnosti in neodvisnosti.

Global Shapers Hub Koper

Global Shapers Community Koper

Global Shaperji so visoko motivirani posamezniki do 30. leta, ki skupaj rešujejo izzive današnje družbe.

Center odličnosti nevladnega sektorja

Nudimo podporo organizacijam nevladnega sektorja pri doseganju odličnosti v poslovanju in delovanju.

Young Makers
Society

Združujemo mlade talentirane in ambiciozne posameznike, ki se zavzemajo za spremembe na bolje.

Seminarji
Slovenske agencije za mlade

Organiziramo mednarodne dogodke, ki naslavljajo aktualne mladinske tematike.

Mednarodni projekti

SLOAM EuroChangeMakers, mednarodni programi

#euroCM

#euroCM je odgovor na trenutne demokratične izzive, s katerimi smo se v zadnjih mesecih soočali v okviru pandemije COVID-19.

Give a vote

Give A Vote

Mlade po vsej Evropi spodbujamo, da so slišani ter s svojim volilnim glasom naredijo spremembe.

I Stand For Something logo mednarodni projekti

I Stand For Something

#IStandForSomething mladim ponuja platformo, kjer lahko izpostavijo katere vrednote so jim pomembne.

Kaj dogaja?