EuroChangeMakers

Obdobje 2021–2022 je kritična točka za prihodnost EU, ko se morajo državljani Evrope zbrati, razpravljati, razmisliti in se vključiti v kritična vprašanja digitalizacije, okolja in socialne kohezije. #euroCM

Časovni okvir projekta: 15. marec 2021 – 14. september 2022

SLOAM EuroChangeMakers, mednarodni programi

Projekt EuroChangeMakers #euroCM je odgovor na trenutne demokratične izzive, s katerimi smo se v zadnjih mesecih soočali v okviru pandemije COVID-19, ki je neposredno vplivala na možnost aktivne participacije državljanov.

Ukrepi za fizično distanciranje so ostali v veljavi v vseh državah članicah EU, vključno z zahtevami po ostajanju doma, prekinitvijo množičnih zbiranj in fizičnim distanciranjem v javnosti.

Takšni ukrepi so vplivali na številne temeljne pravice, vključno s pravicami do svobode in varnosti (6. člen), spoštovanjem zasebnega in družinskega življenja (7. člen), svobodo misli, vesti in veroizpovedi (10. člen), svobodo izražanja, in informacij (11. člen), svobodo zbiranja in združevanja (12. člen), svobodo umetnosti in znanosti (13. člen) ter svobodo gibanja in prebivanja (45. člen). [FRA, Listina 2, 2020]

Cilj EuroChangeMakers je:

  • vključiti več kot 300 državljanov iz vseh držav, ki sodelujejo v projektu, v nacionalne državljanske hackathone, katerih cilj je razprava, razmislek in predlaganje konkretnih rešitev za prihodnost Evrope;
  • ustvariti neformalno mrežo 100 mladih evropskih changemakerjev (ECM) iz vseh sodelujočih držav v projektu;
  • organizirati evropski državljanski hackaton, na katerem se bo zbralo več kot 100 udeležencev iz vseh držav, ki sodelujejo v projektu, s ciljem razpravljati, razmisliti, predlagati konkretne rešitve za prihodnost Evrope in jih predstaviti vsaj 100 evropskim in nacionalnim zainteresiranim stranem v obliki bele knjige.
  • objaviti in promovirati platformo EuropeanChangeMakers, povezano z profili socialnih medijev preko hashtaga #euroCM, ki združuje vso vsebino, ustvarjeno v okviru projekta: vloge, mnenja, najboljše prakse v regiji, rešitve za „Prihodnost Evrope“ in neformalno mrežo ECM.

Uradna stran projekta: https://eurocm.geyc.ro/