I Stand For Something

Cilj mednarodne kampanje #IStandForSomething je mladim ponuditi platfomo, kjer lahko izpostavijo katere vrednote so jim pomembne. Poleg tega lahko izpostavijo, česa bi si več želeli in v kako si predstavljajo Evropo prihodnosti.

Projekt promovira kritično razmišljanje mladih in družbeno angažiranost.

Kdo sodeluje v projektu:

V projektu sodeluje kar 16 evropskih držav in skupaj kreiramo vključujoče politično okolje za mlade, kjer se lahko aktivirajo in informirajo. V projektu sodeluje 21 mladih aktivistov, ki v sodelujočih državah organizirajo različne dogodke namenjene mladim.

Njihova naloga je, da po socialnih medijih mlade vključujejo v projekt in jih informirajo o temah projekta. Projekt je zasnovan na modelu mladi za mlade, kjer so primarno aktivisti, ki snujejo aktivnosti in komunicirajo s preostalimi mladimi.

Tekom projekta bomo pridobili večje število stališč in idej za nadaljnji razvoj Evrope, ki jih bomo vključili v končno poročilo projekta.