Give A Vote

Mednarodna kampanja #GiveAVote, se je pričela leta 2019, za promocijo aktivnega udeleževanja mladih na evropskih parlamentarnih volitvah.

Give a vote

Statistično, se mlajše generacije manj udeležujejo volitev, kot starejše generacije.

Tekom projekta smo mlade informirali o pomembnosti udeleževanja v vseh demokratičnih procesih, kjer se pričakuje udeležba. Pomembno je, da se mladi zavedajo, da so volitve ključni demokratični proces, kjer lahko podpirajo ideje, programe in si s tem krojijo svojo prihodnost.

V projektu je sodeluje večje število tako lokalnih, kot mednarodnih partnerskih organizacij s katerimi organiziramo dogodke namenjene mladim, za promocijo udeleževanje v javne demokratične procese. Velik poudarek je tudi na tem, da mladi izrazijo, kaj volitve za njih pomenijo in kako jih percepirajo, saj je to pomemben pokazatelj aktualnih razmer na področju udeleževanja.

Najpomembnejši vidik projekta je pa informiranje, veliko mladih se volitev ne udeležuje, ker ne poznajo samih postopkov in čemu jih sploh izvajamo. Zato je pomembno, da se mladim te informacije posreduje in jih bolje seznani s postopki in pomenom tovrstnih procesov za nadaljnji razvoj tako države kot Evrope.