Naši programi

SLOAM programi so skrbno izbrani z namenom, da mladim nudijo priložnosti z različnih področij. Preko razvijanja in izvajanja programov, mlade spodbujamo v aktivno državljanstvo in družbeno odgovornost. Velik del pozornosti posvečamo tudi osebnostni rasti mladih in ustvarjanju pozitivnih sprememb v družbi in okolju.

SIA - Social Impact Award Slovenia

Social Impact Award - SIA

Organiziramo različne dogodke za ozaveščanje in usposabljanje o socialnem podjetništvu med mladimi.

Evropska mladinska kartica

Evropska mladinska kartica - EMK

Evropska mladinska kartica (EMK) je mednarodni program, ki mlade spodbuja k mobilnosti in neodvisnosti.

Global Shapers Hub Koper

Global Shapers Community Koper

Global Shaperji so visoko motivirani posamezniki do 30. leta, ki skupaj rešujejo izzive današnje družbe.

Center odličnosti nevladnega sektorja

Nudimo podporo organizacijam nevladnega sektorja pri doseganju odličnosti v poslovanju in delovanju.

Young Makers
Society

Združujemo mlade talentirane in ambiciozne posameznike, ki se zavzemajo za spremembe na bolje.

Seminarji
Slovenske agencije za mlade

Organiziramo mednarodne dogodke, ki naslavljajo aktualne mladinske tematike.

sPOINT

Socialno Podjetniška INformacijska Točka

Projekt vzpostavitve vzpodbudnega podpornega okolja za razvoj in delovanje novih ter obstoječih socialnih podjetij v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.