sPOINT – Socialno Podjetniška INformacijska Točka

Pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se je s prvim aprilom zaživel projekt sPOINT – Socialno POdjetniška Informacijska Točka, katerega partner je tudi Slovenska agencija za mlade.

Namen projekta, ki se bo izvajal v letu 2022 in 2023, je vzpostaviti učinkovito in vzpodbudno podporno okolje za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih   podjetij,   spodbujalo   rast   obstoječih   socialnih   podjetij,   okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim   okoljem,   raziskovalnimi   in   izobraževalnimi   organizacijami   ter gospodarstvom, s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

Novim in obstoječim socialnim podjetjem v posamezni kohezijski regiji bodo s podpornim okoljem tako zagotovljene brezplačne storitve za razvoj in profesionalizacijo. Podporno okolje bo zagotavljalo tudi promocijo kulture socialnega podjetništva in bo pripomoglo k vzpostavljanju partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva ter družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni.

Projekt in aktivnosti, ki se bodo odvijale, lahko spremljate tudi na Facebook strani projekta.