Global Shapers · Koper Hub

Global Shapers Community predstavlja pobudo Svetovnega gospodarskega foruma (World Economic Forum).

Global Shaperji so visoko motivirani posamezniki do 30. leta, ki skupaj pripravljajo predloge, rešitve in projekte za lokalne, regionalne in globalne izzive okolja in družbe. Lokalne skupine Global Shaperjev se samoorganizirajo, da ustvarijo projekte, ki naslavljajo izzive in potrebe lokalne skupnosti. Novi člani so izbrani glede na njihovo razvojno naravnanost, dosežke in predanost k ustvarjanju pozitivnih sprememb v družbi. Skupnost Global Shapers z več kot 14.000 člani obsega 456 mestnih središč v 150 državah.

Ker je Obala eno od slovenskih univerzitetnih središč, smo v želji po čim večji vpetosti perspektivnih mladih v obalno okolje, v Kopru pod okriljem SLOAM vzpostavili Global Shapers Koper Hub.

Člani Koprskega huba prihajamo iz raznolikih področij, kot so ekonomija, podjetništvo, marketing, pravo, neprofitne organizacije, novinarstvo, trajnostni turizem, prevajalstvo,…

Imamo velike ideje, še večje cilje in zanje trdo delamo. Imamo neizmerno željo po sodelovanju in povezovanju. Verjamemo v svet, kjer mladi predstavljamo in udejanjamo rešitve in s tem delamo trajne spremembe.

Kako lahko postaneš Global Shaper?

Koper Hub išče talentirane in ambiciozne mlade, ki že izvajajo projekte, ki sledijo smernicam skupnosti Global Shapers ali pa imajo veliko željo in potencial po ustvarjanju pozitivnih družbenih sprememb v lokalnem okolju.

Skozi svetovno mrežo Global Shapers, se članom nudi mreženje z ostalimi Global Shaperji po svetu, kot tudi s člani iz ostalih mrež pod okriljem World Economic Foruma. Tu imajo Global Shaperji tudi možnost predstaviti svoje ambicije in cilje. Vse Global Shaperje povezuje želja in strast po vzpostavitvi strpne in vključujoče družbe.

Global Shapers Koper

Kriteriji za pridružitev skupnosti Global Shapers:

 • si mlada, ambiciozna oseba z velikim potencialom za prihodnje vodstvene vloge v družbi,
 • starost med 20 in 29 let v času nominacije,
 • edinstvene lastnosti, ki te ločijo od svojih vrstnikov,
 • osredotočaš se na pozitiven družbeni učinek / družbeni vpliv,
 • pripravljen/-a si aktivno sodelovati in prispevati k lokalni in globalni skupnosti Global Shapers ter pomagati pri razvoju Hub-a, njegovih projektov in članov,
 • lahko aktivno sodeluješ na srečanjih in prispevaš k razvoju Hub-a in projektom v Kopru.

Prednosti pridružitve skupnosti Global Shapers

Vsak Global Shaper bo imel priložnost:

 • biti del globalne mreže izjemnih mladih voditeljev, ki tesno sodelujejo pri ustvarjanju boljše prihodnosti ter sodelovati s širšo skupnostjo Svetovnega gospodarskega foruma, njegovimi člani in drugimi partnerji – prek fizičnih in virtualnih prizorišč,
 • nadalje razvijajti svoje vodstvene sposobnosti in vodenja projektov, programov, delavnic, družabnih srečanj (z možnostjo mentorstva), ki jih kurira lokalno središče,
 • pridobiti dostop do miselnega vodenja in znanja o globalnih, regionalnih in sektorskih izzivih,
 • aktivno začeti in prispevati k lokalnim, regionalnim in globalnim pobudam in projektom za pomoč pri ustvarjanju boljše prihodnosti – in sveta ter
 • izkoristiti priložnosti, ki krepijo podjetnost in podjetniški duh kot sredstvo za ustvarjanje gospodarskega in družbenega razvoja.

Več informacij: koper.shapers@gmail.com