Srečanje v okviru projekta Growing Youth Potential

Projekt Growing Youth Potential (GYP) spodbuja mlade ter jim odpira vrata v svet podjetništva in inovacij. Projekt je financiran v okviru programa Erasmus+ s strani Evropske unije. Njegov cilj je oblikovanje celovitega programa za mlade iz populacije NEET (mladi, ki niso vključeni v izobraževanje ali zaposlitev), s poudarkom na učenju podjetniških veščin in razvoju podjetniških idej.

Program se izvaja v petih različnih državah: Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Slovenija in Romunija. V projektu sodeluje šest organizacij, ki delujejo na področju mladih in podjetništva ter skupaj uresničujejo cilje projekta GYP:

Foundation for Sustainable Enterprises

International Youth Health Organisation

Social Innovation Solutions

Slovenska agencija za mlade

SIA Social Impact Award gGmbH

Hrvatski ured za kreativnost i inovacije

Do zdaj so bili v okviru projekta že doseženi pomembni rezultati. Ustanovljen je bil program podjetništva, ki se izvaja od aprila do oktobra 2023, pripravljeno pa je bilo tudi izobraževanje za strokovnjake, ki bodo v program vključeni kot mentorji. Za olajšanje dostopa udeležencem do uporabnih člankov, gradiv in aplikacij za poslovne ideje smo ustvarili inovativno spletno platformo. Prav tako smo oblikovali vizualno podobo projekta, ki odraža energijo in ustvarjalnost mladih, vključenih v projekt.

Eden ključnih trenutkov projekta je bilo srečanje v Sloveniji, ki je potekalo junija 2023. Srečanja se je udeležilo devet predstavnikov partnerskih organizacij, na njem pa smo se osredotočili na usklajevanje po začetku izvajanja programa. To je omogočilo, da so vse organizacije predstavile, razpravljale in podale povratne informacije o izvedbi programa. Partnerji so prav razpravljali tudi o upravljanju, širjenju informacij ter drugih pomembnih področjih, povezanih z izvedbo projekta.

Zaključni dogodek bo potekal novembra 2023. Namen dogodka je širjenje informacij in rezultatov izvedenega izobraževalnega programa med širšo javnostjo. Na njem pričakujemo udeležbo mladih, strokovnjakov, ki delajo z mladimi, podjetnikov, odločevalcev in investitorjev, ki bodo spodbudili nadaljnjo podporo in sodelovanje.

Projekt Growing Youth Potential je resnično izjemna iniciativa, namenjena opolnomočenju mladih in odpiranje vrat v podjetniški svet. Njegov namen ni le izobraževanje mladih, ampak tudi ustvarjanje spodbudnega okolja, v katerem bodo njihove podjetniške ideje uspevale in postale resničnost.

S programom Erasmus+ si Evropska unija prizadeva za krepitev mladih in omogočanje uresničevanja njihovega polnega potenciala. Projekt Growing Youth Potential mlade povezuje, izobražuje in jih spodbuja na poti do uresničevanja njihovih sanj. Prihodnost je njihova, mi pa jim stojimo ob strani.

Projekt “Growing Youth Potential” se izvaja v okviru programa Erasmus+ KA2, ki ga financira Evropska unija.

DELI TO NOVICO
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

PREBERITE TUDI