Social Impact Award že drugo leto v Sloveniji

SIA-v-Sloveniji

Po lanskoletni prvi, a zelo uspešni izvedbi projekta Social Impact Award se bo projekt v Sloveniji letos odvil pod okriljem Slovenske agencije za mlade in novega soorganizatorja, Impact Hub Ljubljana. Social Impact Award je projekt, ki mlade spodbuja k razvoju socialnopodjetniških inovacij za reševanje najzahtevnejših družbenih izzivov našega časa. K prijavi vabijo mlade z izrazitim čutom za soljudi, ki bodo ustvarjali družbene spremembe in se potegovali za nagrado Social Impact Award.

20. april 2022 – Projekt Social Impact Award nudi mentorsko in finančno podporo mladim socialnim podjetnikom, ki so še na začetku svoje podjetniške poti, in mladim, ki s svojo socialnopodjetniško idejo naslavljajo najpomembnejše izzive časa, v katerem živimo. Mlade informira, ozavešča in opogumlja, da lahko tudi sami postanejo uspešni socialni podjetniki.

V okviru projekta SIA, ki bo letos potekal od aprila do oktobra, bodo organizirani različni dogodki in delavnice o socialnem podjetništvu, ki mlade spodbujajo, da prepoznane izzive v družbi pretvorijo v socialnopodjetniško idejo, ki prej omenjene izzive tudi dolgoročno in kakovostno naslavlja ter rešuje. Sledili bodo ožji izbor finalnih ekip, ki bodo s svojo idejo prepričale strokovno žirijo, vseslovensko glasovanje in slavnostna podelitev nagrad. V Slovenski agenciji za mlade si želijo, da vsako leto znova vse več mladim približajo pojem in sámo pomembnost socialnega podjetništva. Njihova vizija je, da Social Impact Award postane tradicionalen projekt v Sloveniji, ki mladim nudi podporo, da implementirajo svojo poslovno zamisel in načrt, predvsem pa v lokalno skupnost vrnejo znanje in zanos, ki so ga med projektom pridobili.

V letošnjem letu Key Local Partner ostaja Mestna občina Koper, Key Academic Partner pa Univerza na Primorskem.

Župan Mestne občine Koper, Aleš Bržan, je ob tej priložnosti izjavil: »Verjamem, da mladi pogosto potrebujejo le pravo priložnost, da uresničijo svoje podjetniške zamisli. Socialno podjetništvo kot oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za skupnost in okolje ima pri tem pomembno vlogo, saj se osredotoča na izzive sodobne družbe, na katera podjetja, ki stremijo le k maksimiziranju dobička, nimajo odgovora. Zato je prav, da kot skupnost podpiramo ustvarjanje in razvoj družbenih podjetij ter novih pogledov nanje, še zlasti pa, da mladim ponudimo čim več različnih priložnosti za izkoriščanje svojega potenciala.«

Rektorica Univerze na Primorskem, dr. Klavdija Kutnar, pa je poudarila: » Univerza na Primorskem z veseljem že drugo leto zapored sodeluje pri projektu Social Impact Award. Že lanska izkušnja je pokazala, da je ta projekt odlična priložnost za naše študentke in študente, da se bolje spoznajo s socialnim podjetništvom in izrazijo svoje podjetniške ideje. Gre za izredno pomembno področje, ki ga moramo univerze, v skladu z nedavno sprejetim Nacionalnim programom visokega šolstva 2030, v prihodnje neposredno implementirati tudi v študijske programe.«

V letu 2022 bo pri projektu SIA sodelovalo 19 držav in skupaj bojo prispevali k še večjemu številu vključenih mladih. Od začetka projekta, ki sega v leto 2009, je pri projektu sodelovalo že več kot 40.000 mladih iz 28 različnih držav Evrope, Afrike in Azije.

Vodja Social Impact Award Slovenia, Nika Stegovec, je ob tem izpostavila: »V letu 2021 smo s programom Social Impact Award dosegli več kot 4500 mladih, sklenili 11 partnerstev z občinami ter imeli tri Key Business partnerje in enega Key Academic partnerja, vsi pa z nami ostajajo tudi v letošnjem letu. V neizmerno veselje mi je, ko vidim, kako zmagovalci iz lanskoletne izvedbe ob naši podpori še naprej rastejo in žanjejo uspehe tako na nacionalni ravni z razvojem svojih podjetij kot tudi na mednarodni ravni, kjer so velikokrat izpostavljeni kot primeri dobre prakse, poleg tega pa je direktorica PsyBit, Eva Esih, prejela tudi štipendijo za program, vredno skoraj dvajset tisoč evrov.«

Kaj so glavni cilji projekta SIA?

  • Ozaveščanje: Predstavitev socialnega podjetništva kot smiselne karierne poti.
  • Izobraževanje: Razvoj kompetenc mladih za uspeh v socialnem podjetništvu, vključno z ustanovitvijo socialnega podjetja.
  • Podpora: Nudenje strokovne podpore, inkubacija in možen začetni kapital.
  • Skupnost: Mreženje s podjetniki in strokovnjaki, povratne informacije ter iskanje sinergije za razvoj.

V prvem delu projekta se bodo zvrstile številne izobraževalne in navdihujoče aktivnosti, namenjene ozaveščanju o socialnem podjetništvu ter podpiranju udeležencev pri razvoju vplivnih socialnopodjetniških idej:

  • Idea Generation: vprašanja socialnega podjetništva in praktični vpogled v ustvarjanje idej za reševanje družbenih izzivov.
  • Social Impact Weekend: večdnevni dogodek, sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu bodo glavne teme socialne inovacije, družbeni vpliv in pretvorba idej v izvedljive poslovne podvige.

V drugem sklopu pa se bodo udeleženci spoznali z načrtovanjem in modeliranjem socialnega podjetja ter z usmeritvami za prijavo na SIA.

  • Hack Your SIA: medvrstniška izmenjava nasvetov in izkušenj s ciljem izboljšanja podjetniške ideje in končne prijave na SIA.
  • Chat with Impact: ozaveščanje o temi socialnega podjetništva med bodočimi generatorji sprememb, t. i. “changemakerji”, in pridobivanje nasvetov ekspertov iz socialnopodjetniškega okolja.

Mladi se lahko udeležijo poljubnega števila dogodkov, odvisno od faze razvoja, v kateri je njihova socialnopodjetniška ideja. Zadnji rok za oddajo prijave za tekmovalni del je 13. 6. 2022.

Vsi datumi in prijavnica so dosegljivi na spletni strani projekta http://slovenia.socialimpactaward.net.

DELI TO NOVICO
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

PREBERITE TUDI