Pogovori v okviru projekta EuroChangeMakers

29. maja smo v Kopru organizirali prvo srečanje s skupino sprememb željnih mladih posameznikov večkrat dobili na pogovornih srečanjih. Osrednja tematika srečanj so bili izzivi trenutne družbe in kako lahko posameznik, družba, država ali Evropska Unija naslavlja tak izziv. Mladi so raziskali problematike v domačih okoljih pa tudi širše. Ker se zavedajo, da veliko organizacij in drugih institucij poskuša identificirati izzive družbe ter rešitve za le te, so poskušali svoje ideje postaviti čim bolj realno in dosegljivo.

Na prvem srečanju smo identificirali  izzive in za njih predvideli nekaj možnih rešitev, 17. junija, ko smo imeli drugo srečanje, pa smo te ideje še dodatno razvijali in iskali povezovalne točke med predlaganimi rešitvami.

Iz diskusij, deljenja dobrih praks, mnenj in kritik so se razvile smernice za bolj zdravo, povezano in strpno družbo, ki jim bodo mladi skušali slediti pri svojih vsakodnevnih dejavnostih.  Le te smo dokončno oblikovali in zapisali na našem zadnjem srečanju, ki se je odvilo 29. junija 2022.

SMERNICE:

  • V družbi nastopam kot kritično misleč posameznik.
  • Se kontinuirano učim za boljše poznavanje družbe.
  • Aktivno participiram v družbi.
  • Pri potrošnji se odločam se za trajnostno in socialno naravnana podjetja.

 #euroCMinmyregion

DELI TO NOVICO
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

PREBERITE TUDI