Using Social Entrepreneurship as a Leverage for Unemployed Youth in the Post-Covid 19 Era · Growing Youth Potential

Gre za projekt, ki ga financira program Erasmus + KA2, koordinira pa HUKI v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Češke, Avstrije, Slovenije, Romunije, Turčije in Madžarske. Glavni namen projekta je spodbujanje angažiranosti, socialnega podjetništva in povečanje zaposljivosti NEET oseb, starih med 20 in 30 let.

Cilj projekta je izdelati nov izobraževalni program, ki bo usmerjen v razvoj socialnih in praktičnih veščin, kompetenc ter proaktivnega razmišljanja, vključno z dodatnim izobraževalnim delom o duševnem zdravju.

V okviru projekta bodo izvedeni 4 mednarodni sestanki ter oblikovan 1 nov izobraževalni program, v katerega bo vključenih preko 70 mladih iz 7 držav.