Growing Youth Potential: Pot do podjetništva za mlade z manj priložnostmi

Med letoma 2022 in 2023 je potekal projekt Erasmus+, ki je partnerje iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške združil v skupnem prizadevanju za podporo mladim z manj priložnostmi. Cilj projekta je bil mladim, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje (NEET, ang. Not in Education, Employment, Training), do 30. leta starosti, ponuditi priložnost za razvoj podjetniških veščin in spodbuditi njihovo aktivno vključevanje v družbo.

Priprava in izvedba programa

Prvo leto projekta je bilo namenjeno analizi potreb ciljne skupine, pripravi učnih vsebin, materialov in razvoju platforme, ki bi služila kot osrednje središče za udeležence in mentorje. Drugo leto je bilo posvečeno izvedbi programa, ki je potekal v obliki petih delavnic. Te so mladim udeležencem omogočile, da so se seznanili s podjetniškimi koncepti, učili o možnostih za ustvarjanje pozitivnih družbenih in okoljskih učinkov ter raziskovali podjetništvo kot možno karierno pot.

Dostop do ciljne skupine

Za dosego mladih z manj priložnostmi so organizatorji projekta sodelovali z zavodi za zaposlovanje in različnimi nevladnimi organizacijami. Te organizacije so pomagale pri identifikaciji mladih iz različnih ranljivih skupin, vključno z mladimi z migrantskim ozadjem in invalidi.

Udeležba in rezultati

V Sloveniji je projekt vodila Slovenska agencija za mlade, prijavilo pa se je 17 mladih, ki so v treh mesecih sodelovanja razvijali svoje podjetniške ideje. Program je poleg delavnic vključeval tudi individualno mentoriranje, ki je udeležencem pomagalo pri osebnem in profesionalnem razvoju. Na koncu programa so bili rezultati in učne vsebine predstavljeni širši javnosti na dogodku za razširjanje rezultatov, s čimer so organizatorji želeli spodbuditi uporabo pridobljenih znanj in izkušenj za nadaljnje spodbujanje mladih k podjetništvu z družbenim učinkom.

Dostopnost materialov in trajnost projekta

Vsebine in rezultati projekta so dostopni na spletni platformi, ki služi kot vir informacij in navdiha za mlade in organizacije, ki si prizadevajo za podporo mladim z manj priložnostmi. Platforma ponuja številne članke, vire in primere dobrih praks, ki so lahko v pomoč pri razvoju kariernih poti v impact podjetništvu.

Projekt Erasmus+ je tako postavil temelje za nadaljnje spodbujanje podjetniškega duha med mladimi, ki se soočajo z večjimi ovirami na svoji karierni poti, in dokazal, da je s pravim pristopom in podporo mogoče doseči pozitivne spremembe.

DELI TO NOVICO
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

PREBERITE TUDI